REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF PRISHTINËS

AL  SR  EN

Sanitarno odobrenje

Purpose: Svrha ovog postupka je poštovanje sanitarnih uslova za objekte u izgradnji.

Description: Podnosilac prijave (preduzece) podnosi zahtev za dobijanje sanitarne dozvole pri opštinskom Odseku za inspekciju, odnosno Sanitarnom sektoru. Sanitarno odobrenje se izdaje podnosiocu prijave (preduzecu) ako su ispunjeni sanitarni uslovi na osnovu predvidenih kriterijuma.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Trajno

Information requested

  • Ime i prezime
  • Vrsta i broj identifikacionog dokumenta
  • Datum rodenja
  • Adresa prebivališta

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

  • Prijava (Overena kopija)
  • Nacrti objekta (Kopija)
  • Uverenje o vlasništvu (Originalna)
  • Izvod iz privrednog registra (ukoliko je podnosilac prijave kompanija) (Overena kopija)
  • Ukoliko se objekat iznajmljuje, kopije licnih karata vlasnika imovine i lica koje uzima prostor u zakup (Overena kopija)
Free of charge

Form is not available