REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF PRISHTINËS

AL  SR  EN

Lirimi i automjeteve të konfiskuara me urdhër të policisë dhe inspektoratit

Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim

Purpose: Kjo leje ka për qellim lirimin e automjeteve të konfiskuara nga policia dhe inspektorati

Description: Pas konfiskimit automjetit nga policia-inspektora,ti personi fizik apo juridik se pari duhet të paguan gjobën që është venë nga policia- inspektorati pastaj të kërkoj në polici procesverbalin që ka përfunduar obligimin, pastaj personi fizik apo juridik duhet ta prezanton proces verbalin në drejtorin e shërbimeve publike, pastaj në drejtorin e shërbimeve publike personi juridik apo fizik duhet ta merr flet pagesën, pasi që të banë pagesën për shërbimin e bartjes se automjetit (Merimangës) atëherë automjeti lirohet.

Legal basis

Validity of procedure administrative: E përhershme

Information requested

  • Nuk ka formulare

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 1

Documents requested

  • Pagesën e gjobës (Origjinal)
  • Pagesën e merimangës (Origjinal)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
TarifaVeturat 30, Kamionët 100 dita e parë ( për çdo ditë nga 5 euro shtesë) 1000650230000060

Form is not available