REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Kontakto Komunën


Centrali: 038/230 900

0800 1 22 33

0800 1 22 44

0800 1 22 55 

Adresa: Rr.UÇK-2-10000 Prishtinë, Kosovë

Ueb faqet: kk.rks-gov.net/prishtina
                  prishtinaonline.com