REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Izvod iz maticne knjige rodenih

Dobavljanje izvoda iz maticne knjige rodenih gradanima i regulisanje licnih dokumenata

Uverenje o državljanstvu

Ovaj postupak omogucava gradanima Kosova da potvrde svoje državljanstvo van Kosova i ostvare prava i zahteve kao podnosioci prijave.

Izjava o zajednickom domacinstvu

Izdavanje gradaninu izjave o zajednickom domacinstvu koje dokazuje broj clanova porodice.

Vencani list

Dobijanje licnih dokumenata i upis u maticnu knjigu vencanih.

Uverenje o bracnom stanju

Izdavanje uverenja gradanima koje dokazuje njihov bracni status

Uverenje o prebivalištu

Izdavanje dokumenata gradanima koja dokazuju njihovo prebivalište.

Izvod iz maticne knjige umrlih

Porodicama se izdaje izvod iz maticne knjige umrlih za osobu koja je vec registrovana u registru umrlih.

Izvod iz maticne knjige umrlih

Regulisanje pitanja pravnih naslednika

Uverenje o registraciji vozila

Služi u svrhu pripreme dokumentacije za registraciju vozila.

Izvod iz maticne knjige vencanih

Izvod služi da bi se pripremila dokumentacija za stupanje u brak. Izvod dokazuje prebivalište podnosioca prijave

Uverenje o privremenoj licnoj karti za strane gradane

Ovaj dokument služi za pripremanje licnih dokumenata u slucaju putovanja van zemlje i ovo uverenje dokazuje mesto prebivališta podnosioca prijave.

Uverenje o promeni mesta prebivališta

Upis stanovništva i tacnog mesta prebivališta. Ovaj postupak se obavlja u svrhu tacnog upisa stanovništa i u statisticke svrhe

Uverenje za izdavanje pasoša

Služi za pripremu licnih dokumenata i ovo uverenje dokazuje mesto prebivališta podnosioca prijave i isto tako naznacava da je uverenje izdato da bi se dokazalo prebivalište.

Uverenje o državljanstvu

Uverenje služi za regulisanje dokumenata u drugim zemljama gde je potrebno državljanstvo i dokazano je mesto prebivalište podnosioca prijave.

Uverenje o izdržavanju za strane gradane

Uverenje se dobija kako bi se dokazalo prebivalište lica koje izdržava porodicu.

Uverenje o primanju socijalne pomoci

Služi kako bi se pripremila licna dokumenta, u ovom slucaju ovo uverenje dokazuje prebivalište podnosioca prijave u svrhu dobijanja uverenja o primanju socijalne pomoci.

Zahtev za stupanje u brak (vencanje)

Upis u maticnu knjigu vencanih i zvanicno priznavanje braka.

Uverenje o upisu u školske i predškolske ustanove

Ovaj dokument služi da bi se dokazalo prebivalište podnosioca prijave u slucaju upisa deteta u školu ili predškolsku ustanovu.

Vencani list

Za licne potrebe.

Putni nalog

Ovo služi za pripremanje licnih dokumenata u slucaju putovanja i ovo uverenje dokazuje mesto prebivališta podnosioca prijave.

Odluka o promeni licnog imena

Gradanima je dozvoljeno da izmene/preprave svoja licna imena na licnim dokumentima.

Uverenje o starosnoj penziji

Služi da reguliše dokumenta za starosnu penziju i dokazuje mesto prebivališta podnosioca prijave.

Odluka o promeni licnih imena

Gradanima je dozvoljeno da izmene/preprave svoja licna imena na licnim dokumentima

Potvrda iz arhiva

Potvrdivanje dokumentacije koju podnosilac prijave mora imati.

Zahtev za dobijanje državljanstva kroz naturalizaciju supružnika

Dobijanje kosovskog državljanstva za strane gradane

Zahtev za ispis iz državljanstva otpustom

Gradani Kosova mogu dobiti otpust iz kosovskog državljanstva i dobiti državljanstvo druge države.

Ukidanje registracije prebivališta

Gradanin može dokazati ukidanje i prijavu boravka o novom prebivalištu.

Naknadni upis rodenja

Upis rodenja u maticnu knjigu rodenih - MKR

Naknadni upis smrti

Upis osobe u maticnu knjigu umrlih - MKU

Izvod iz maticne knjige rodenih

Davanje izvoda iz maticne knjige rodenih gradanima i regulisanje licnih dokumenata