REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Naknada sa koeficijentom gradnje

Svrha ovog postupka je omogucavanje naknade podnosiocu prijave koeficijentom gradnje kada novcana naknada nije moguca.

Odricanje od imovinskog prava

Svrha ovog postupka je da se omoguci, kada je to neophodno, transfer imovine iz privatne u javnu.

Zahtev za overenu kopiju dokumentacije o eksproprijaciji i ukidanju eksproprijacije

Izdavanje neophodne dokumentacije gradanima u slucaju eksproprijacije i ukidanja eksproprijacije

Kupovina stanova pod vlasnickim pravom

Svrha ovog postupka je omogucavanje gradanima da kupe stanove koji su u vlasništvu opštine.

Pristup dokumentaciji

Izdavanje gradanima i institucijama materijalnih dokaza u svrhu sprovodenja raznih administrativnih i sudskih procedura.

Zahtev za napuštanje uzurpirane opštinske imovine

Napuštanje uzurpirane opštinske imovine

Potvrda o placenom porezu na imovinu

Prikupljanje poreza na imovinu. Davanje gradanima dokaz da je porez na imovinu placen; ovo može biti deo neophodne dokumentacije za veliki broj opštinskih usluga.

Prenos imovine

Putem ovog postupka kupac nepokretne imovine registruje istu pod svojim imenom.

Placanje poreza za izgradnju puteva za motorna vozila

Glavna svrha ove administrativne procedure jeste da se podnosiocima prijave omoguci placanje obeveznog poreza za izgradnju puteva kako bi registrovali svoja vozila