REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Leje për panot dhe tabelat reklamuese

Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim

Qëllmi i kësaj procedure administrative është lejimi i kontrolluar i vendosjes së panove dhe tabelave dhe mos demtimi i hapesirave publike

Leje për vendosjen e tavolinave para lokaleve gjatë sezonit veror dhe dimëror

Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim

Qëllimi i kësaj procedurë është lejimi i kontrolluar i vendosjes së tavolinave shërbyese para lokaleve hoteliere dhe mos demtimi i hapesirave publike.

Leje për shitjen e akulloreve, pofkave, misrit, gështenjave dhe të ngjashme

Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim

Kjo leje ka për qëllim lejimin e vendosjes të pajisjeve për akullore që kërkohen nga personat juridik

Leje për automjetet lëvizëse për shitjen e ushqimit të shpejt

Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim

Kjo leje ka për qellim lejimin e vendosjes së automjetit lëvizëses për shitjen e ushqimit të shpejt që kërkohen nga personat Juridik

Leje për lojërat sezonale në parqe

Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim

Kjo leje ka për qellim lejimin e vendosjen e lodrave në hapësirat publike

Leje për rrethojat e përkohshme, deri në 60 cm lartësi

Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim

Kjo leje ka për qellim lejimin dhe vendosjen e rrethojave të përkohshme në hapësira publike

Leje për panairet dhe promocionet që zgjasin deri në tri (3) ditë

Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim

Kjo leje ka për qëllim lejimin e vendosjen e tendave për panaire dhe promocioneve në hapësira publike

Leje për shkallë para lokaleve ekzistuese dhe monitoruese

Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim

Kjo leje ka për qellim lejimin dhe vendosjen e shkalleve në hapësira publike

Leje për gjeneratorët statikë

Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim

Kjo leje ka për qëllim lejimin dhe vendosjen e gjeneratorëve statik në hapësira publike

Leje për aparatet klimatike dhe oxhakët e lokaleve

Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim

Kjo leje ka për qellim lejimin dhe vendosjen e aparateve klimatike dhe oxhakëve të lokaleve në hapësira publike

Leje për pajisje elektronike të teknologjisë informative dhe telefonike

Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim

Kjo leje ka për qellim lejimin dhe vendosjen e pajisjeve elektronike, informative dhe telefonike në hapësira publike

Leje për gërmim për shtrirjen e rrjetit kabllor dhe shfrytëzimin e tubave nëntokësore për vendosjen e rrjetit kabllor (elektrik, internet dhe telefonik)

Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim

Kjo leje ka për qellim lejimin për gërmim dhe shtrirjen e rrjetit kabllor si dhe shfrytëzimin e tubave nëntokësore për vendosjen e rrjetit kabllor (elektrik, internet dhe telefonik) në hapësirat publi...

Leje për shfrytëzimin e hapësirës publike për parkim

Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim

Kjo leje ka për qellim lejimin e parkimit të automjetit në hapsira publike

Leje për transportit të rregullt për udhëtar dhe transport të veçant

Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim

Kjo leje ka për qëllim lejimin dhe kontrollin e transportit te rregullt dhe te veçanet

Lirimi i automjeteve të konfiskuara me urdhër të policisë dhe inspektoratit

Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim

Kjo leje ka për qellim lirimin e automjeteve të konfiskuara nga policia dhe inspektorati

Pëlqim për elaboratin kundër zjarrit

Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim

Ka për qëllim sigurimin dhe mbrojtjen nga zjarri të objekteve.

Leje për tabela informuese për hotele

Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim

Kjo leje ka për qëllim lejimin e tabelave reklamuese për vendosjen në hapsira publike