REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Dozvola za legalizaciju gradevinskih radova

Svrha ovog postupka je legalizacija objekata koji su izgradeni bez dozvole.

Gradevinska dozvola

Svrha ove dozvole je izgradnja zgrada u skladu sa standardima.

Produženje gradevinske dozvole

Svrha ove dozvole jeste izgradnja objekata u skladu sa standardima i pracenje vremenskog roka odobrene dozvole

Dozvola za rušenje

Cilj je da se obezbede uslovi za visokogradnju na privatnim posedima

Prijava gradevinske uslove

Izdavanje gradevinskih uslova navodi podnosiocima prijave uslove i postupke za dobijanje gradevinske dozvole i takode osigurava ispunjavanje urbanistickih uslova.

Upotrebna dozvola

Cilj ovog postupka je da se gradevinski objekti stave u funkciju podnosioca prijava

Opštinska ekološka dozvola

Zaštita životne sredine u skladu sa predvidenim standardima tokom izgradnje raznih objekata.

Informacije iz regulatornog plana

Cilj ovog postupka je da gradani dobiju informacije o svojim parcelama i nacinima upotrebe

Konverzija poljoprivrednog u gradevinsko zemljište

Cilj ovog administrativnog postupka jeste konverzija poljoprivrednog zemljišta u gradevinsko. Nakon dobijanja gradevinskih uslova, podnosiocu prijave se nalaže da se prijavi u DUCEP-u (Direkciji za ur...

Premer

Svrha ove administrativne procedure je obeležavanje tacaka katastarskih parcela

Prijava za promenu namene katastarskih parcela iz stambenog prostora u poslovni prostor i obratno

Ovaj postupak obezbeduje upotrebu nepokretne imovine u razne svrhe, u ovom slucaju u stambene i/ili poslovne svrhe

Procena štete nastale kao posledica rada

Cilj ovog postupka je da se nadoknadi materijalna šteta usled rata 1999.

Prijava za opšte informisanje

Ovaj postupak ima za cilj da gradanima pruži relevantne informacije kroz druge administrativne uredbe ili cak pitanja koja nisu uopšte nadležnost Direkcije.

Predlog za gradevinske uslove

Ovaj postupak za cilj ima odredivanje gradevinskih uslova za oblasti u kojima ne postoji urbanisticki plan.