REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Upis nepokretne imovine u registru nepokretnosti nakon fizicke podele zajednickog vlasništva na osnovu tapija pod konacnom odlukom o fizickoj podeli nepokretne imovine.

Cilj postupka je prenos vlasništva sa prethodnog vlasnika na novog vlasnika - korisnika imovine i upis u Registru nepokretnosti (RN) gde se prijava za upis podnosi na osnovu pravnog dokumenta, kupopro...

Upis nepokretne imovine u Registru nepokretnosti (prenos vlasništva sa prethodnog vlasnika - koji prenosi vlasništvo na novog vlasnika - korisnika) na osnovu pravnog dokumenta: ugovor o poklonu

Cilj postupka je prenos vlasništva sa prethodnog vlasnika i upisa na novog vlasnika - korisnika imovine i upis istog u Registar nepokretnosti (RN)

Upis nepokretne imovine u Registru nepokretnosti na osnovu odluke o fizickoj podeli

Cilj postupka je prenos vlasništva sa prethodnog vlasnika na novog vlasnika - korisnika imovine i upis u Registar nepokretnosti (RN) gde se prijava za upis podnosi na osnovu tapije: Odluka o fizickoj ...

Upis nepokretne imovine u Registru nepokretnosti na osnovu vlasnickog lista: Sporazum o trajnom zadržavanju imovine

Svrha ovog postupka je osiguravanje da su pravni uslovi za upis imovine ispunjeni u ime novog vlasnika u Registru za nepokretnosti

Upis nepokretne imovine na osnovu Sporazuma o vlasnickom pravu o razmeni nepokretne imovine

Cilj ovog postupka je da se osigura ispunjenje pravnih uslova za upis razmenjene imovine pod imena novih vlasnika i obaveštavanje istih kada se podnese prijava za upis na osnovu Sporazuma o vlasnickom...

Upis prava na korišcenje/stanovanje nepokretne imovine u Registru nepokretnosti na osnovu Sporazuma o privatizaciji vlasnickog prava koji izdaje Kosovska agencija za privatizaciju

Svrha postupka je potvrdivanje da su pravni uslovi za upis prava na korišcenje/stanovanje nepokretne imovine ispunjeni pod imenom korisnika ovog prava. Prijava za registraciju se podnosi na osnovu ugo...

Upis nepokretne imovine u Registru nepokretnosti (prenos vlasništva sa prethodnog vlasnika - koji prenosi vlasništvo na novog vlasnika - korisnika) na osnovu pravnog dokumenta: Pravno poravnanje - pravni sporazum

Cilj ovog postupka je prenos vlasništva sa prethodnog vlasnika i upis na novog vlasnika - korisnika imovine i upis istog u Registar nepokretnosti (RN) na osnovu pravnog poravnanja - pravnog sporazuma.

Odjava prava na korišcenje imovine iz Registra nepokretnosti (kada pravo na korišcenje imovine ima vremenski ogranicen rok)

Svrha, odjava prava (konfiskovanje) na korišcenje imovine iz Registra nepokretnosti (RN) (u slucajevima gde korišcenje imovine ima vremenski ogranicen rok) je da se imovina ponovo ispiše iz hipotekarn...

Odjavljivanje hipoteke iz Registra nepokretnosti

Odjavljivanje hipoteke u Registru nepokretnosti kako bi se imovina ispisala iz hipotekarnog registra

Upisivanje hipoteke u Registar nepokretnosti

Upis hipoteke u Registru nepokretnosti (RN) kako bi se obavestile i zaštitile trece strane

Upis naknada - privremenih bezbednosnih mera Registra nepokretnosti

Za upis naknada - privremenih bezbednosnih mera Registra nepokretnosti (RN) i obaveštavanje trecih strana.