REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Certifikata e vendbanimit

Drejtoria e Administrates

Paisja e qytetarit me dokumente që dëshmojnë vendbanimin e tij/saj.

Clajmërim të Vendbanimit

Drejtoria e Administrates

Qytetarit i mundësohet që të dëshmoj c'lajmerimin dhe lajmërimin e vendbanimit të ri.