REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Certificate of residence

Equipment of citizens with documents that prove his/her residence.

Residence de-registration

The citizen may prove the cancellation and reporting of the new residence.