REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Certifikata e Shtetësisë

Drejtoria e Administrates

Me këtë procedurë u mundësohet qytetarëve të Kosovës të prezantojnë shtetësinë e tyre jashtë Kosovës, po ashtu, realizimi i të drejtave dhe kërkesave të palës.

Kërkesë për humbjen e Shtetësisë me lirim

Drejtoria e Administrates

Qytetarëve të Kosovës u mundësohet të lirohen nga shtetësia e Kosovës dhe të marrin shtetësinë e një shteti tjetër.