REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Birth Certificate

Equipping citizens with birth certificates and the regulation of personal documents

Declaration of joint household

Equipping citizens with a declaration of joint household which proves the number of family members.

Marital Status Certificate

Equipping citizens with a certificate that proves his/her marital status

Death Certificate

Equipping families with death certificates for the person already registered in the registry of dead persons.

Marriage Certificate

For personal needs.

Late registration of birth

Registration of births in the Ledger of Births - LB

Late registration of death

Registration of a person in the ledger of deaths - LD

Birth Extract

Equipping citizens with birth certificates and the regulation of personal documents