REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Kërkesë për vërtetim që familja nuk posedon biznes

Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim Lokal

Lëshimi i vërtetimit bëhet për rastet për dëshmi të asistencës sociale, marrjen e bursave studentore etj.