REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Request for the validated copy of expropriation, and deexpropriation documents

Equipping citizens with the necessary documents in case of expropriation and deexpropriation

Access to documents

Equipping citizens and institutions with material proof for conducting various administrative and judicial procedures.