REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Zahtev za kopiju plana

Cilj ovog postupka je, u ovom slucaju, da se podnosiocima prijave izdaju kopije plana imovine koje sadrže graficke podatke o imovini, kao što je podnosilac prijave zahtevao

Prijava za ispravljanje grešaka (tehnickih ili materijalnih)

Cilj ovog postupka je davanje mogucnosti da se ispravi greška RN-a.

Uverenje o vlasništvu

Izdavanje uverenja o vlasništvu gradanima koji poseduju nepokretnosti - (uverenje o katastarskim jedinicama i uverenje za lica)

Razna uverenja

Cilj ovog postupka je da se obezbedi ispunjavanje potreba gradana.

Registracija katastarske granice (odredivanje granica parcela)

Za upis katastarskih granica u Registar nepokretnosti - odredenih nakon merenja zajednickih granica katastarskih jedinica.