REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Informacije iz regulatornog plana

Cilj ovog postupka je da gradani dobiju informacije o svojim parcelama i nacinima upotrebe