REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Vendim për ndërrim të emrit personal

Drejtoria e Administrates

I mundësohet qytetarit të bëjë ndryshimin/korrigjimin e emrit personal në dokumentet vetjake.

Vendim për korigjim të emrit personal

Drejtoria e Administrates

I mundësohet qytetarit të bëjë ndryshimin/korrigjimin e emrit personal në dokumentet personale