REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Zahtev za inspekcijski pregled objekata

Ovaj postupak za cilj ima potvrdivanje da li su tokom izgradnje objekata kategorija I i II uzeti u obzir standardi predvideni u gradevinskoj dozvoli.

Gradevinska dozvola

Svrha ove dozvole je izgradnja zgrada u skladu sa standardima.

Produženje gradevinske dozvole

Svrha ove dozvole jeste izgradnja objekata u skladu sa standardima i pracenje vremenskog roka odobrene dozvole

Dozvola za rušenje

Cilj je da se obezbede uslovi za visokogradnju na privatnim posedima

Prijava gradevinske uslove

Izdavanje gradevinskih uslova navodi podnosiocima prijave uslove i postupke za dobijanje gradevinske dozvole i takode osigurava ispunjavanje urbanistickih uslova.

Upotrebna dozvola

Cilj ovog postupka je da se gradevinski objekti stave u funkciju podnosioca prijava

Prijava za promenu namene katastarskih parcela iz stambenog prostora u poslovni prostor i obratno

Ovaj postupak obezbeduje upotrebu nepokretne imovine u razne svrhe, u ovom slucaju u stambene i/ili poslovne svrhe

Predlog za gradevinske uslove

Ovaj postupak za cilj ima odredivanje gradevinskih uslova za oblasti u kojima ne postoji urbanisticki plan.