REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Leje për prerjen e drunjeve në pyje në pronësi private

Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim Lokal

Qëllimi i kësaj leje është mbrojtja dhe trajtimi profesional i pujeve dhe ngastrave pyjore, duke e mbikqyre në menyrë përmanente punën prej damkosjes së trungjeve, përcjelllëjes e deri të rendi pyjor ...

Kërkesë për transport të masës drunore

Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim Lokal

Qëllimi i kësaj leje është damkosja e drunjeve dhe fletëpërcjellja nga roja e pyllit.

Vlerësimi i dëmit në pyje

Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim Lokal

Qëllimi i kësaj procedure është vlërësimi i dëmëve të shkaktuara nga faktori njeri dhe natyra.