REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Decision on correcting personal names

Qëllimi: Citizens are allowed to amend/correct their personal names on personal documents

Përshkrimi: Citizens apply at the Civil Status Office to grant the correction of personal names in cases when the name has been misspelled by the Civil Status Office. After correcting the mistake, the citizen will be supplied with the decision on correcting the personal name on the same day and the payment is made at the municipality.

Baza ligjore

  • Regulation on Municipal Tariffs, Fees and Fines

Vlefshmëria e procedurës administrative: Unlimited term of validity

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname
  • Place and date of birth
  • Personal Number

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID Card (Copy)
  • Proof from Kosovo Police showing that the person is not under investigation (Original)
  • Proof from Court showing that the person is not under accusation (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Fee2 EURPayment in cash

Formulari nuk është në dispozicion