REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Confirmation from the archives

Qëllimi: Confirmation of documents that the applicant must have.

Përshkrimi: Applicants apply at the Civil Status Office in order to obtain the confirmation from the archives. The archives will issue a certificate to the applicant to show the changes of the personal data which were completed during later registrations in the basic registers starting from birth registration up to the civil status data that took place prior to the issuing of this certificate. This certificate shall contain the personal data which were completed during later registrations in the basic registers starting from birth registration up to the civil status data that took place prior to the issuing of this certificate.

Baza ligjore

  • Regulation on Municipal Tariffs, Fees and Fines

Vlefshmëria e procedurës administrative: Unlimited term of validity

Informatat e kërkuara

  • Date of registration
  • Name and Surname
  • Date and place of birth
  • Personal Number

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID Card (Copy)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Tax1 EURPayment in cash

Formulari nuk është në dispozicion