REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Birth Extract

Qëllimi: Equipping citizens with birth certificates and the regulation of personal documents

Përshkrimi: The citizens shall apply at the Directorate of Administration, respectively the Civil Status Office for a birth extract. If the citizen is found in the ledger of births, he shall be equipped with e birth excerpt within 10-15 minutes. The birth certificate tax is paid in cash at the municipality.

Baza ligjore

  • Regulation on Municipal Tariffs, Fees and Fines

Vlefshmëria e procedurës administrative: Unlimited term of validity

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname
  • Date of registration
  • Date of Birth
  • Place of birth
  • Information on parents

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Old Birth Certificate (in cases of births before 1981) (Copy)
  • Information from the Register of birth registration of the relevant period (For review)
  • ID (when the citizen has no number in the system) (Copy)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Fee1 EURPayment in cash

Formulari nuk është në dispozicion