REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Zahtev za dobijanje državljanstva kroz naturalizaciju supružnika

Qëllimi: Dobijanje kosovskog državljanstva za strane gradane

Përshkrimi: Zahtev za dobijanje državljanstava podnosi podnosilac prijave u Prijavnici. Obrazac odreduje Ministarstvo unutrašnjih poslova i neophodnu dokumentaciju i odgovor o zahtevu se dobija u roku od 30 dana.

Baza ligjore

 • Uredba o opštinskim taksama, naknadama i kaznama

Vlefshmëria e procedurës administrative: Važi neograniceno

Informatat e kërkuara

 • Ime i prezime
 • Licni broj
 • Datum rodenja
 • Pol

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Izvod iz maticne knjige rodenih i izvod iz maticne knjige vencanih kojim se dokazuje postojanje pravno važeceg braka sa državljaninom/državljankom Kosova u periodu od najmanje 3 godine (Overena kopija)
 • Dokaz da je lice imalo prebivalište na Kosovu najmanje godinu dana pre podnošenja prijave (Originalna)
 • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
 • Dokaz da se u proteklih 6 meseci protiv lica nije vodila istraga, niti da je lice osudeno za krivicno delo (Originalna)
 • Dokaz da se u proteklih 6 meseci protiv lica nije vodila istraga, niti da je lice osudeno za krivicno delo (Originalna)
 • Dokaz da lice ima dovoljno materijalnih sredstava sopstvene i troškove lica koja zavise od njega/nje, a za cije je izdržavanje odgovorna, bez korišcenja socijalne pomoci. (Originalna)
 • Licna karta ili pasoš (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Naknada150 EUR za punoletna lica / 50 EUR za maloletna licaBankarski transfer1700004600005559

Formulari nuk është në dispozicion