REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Sanitary Approval

Qëllimi: The purpose of this procedure is to ensure sanitation conditions are observed for buildings under construction.

Përshkrimi: The applicant (business) files the request to acquire the sanitary approval at the Department of Municipal Inspectorate, respectively Sanitary Sector. Sanitation approval is issued to the applicant (business) if the sanitation conditions are met based on the envisaged requirements.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Permanent

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname
  • Type and number of identity document
  • Date of Birth
  • Home address

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Application (Copy)
  • Draft sketches of the facility (Verified copy)
  • Ownership Certificate (Original)
  • Business Certificate (if the applicant is a business) (Copy)
  • If the building is rented, copies of the landlord and tenant ID cards (Copy)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion