REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Request for student grants

Qëllimi: Fair and transparent selection of students who will benefit from the municipal student grants.

Përshkrimi: Students may apply to take part in the competition announced in advance for wining a grant, according to the university level department list. The committee appointed by the head of the Municipality will review the applications and perform ranking based on conditions of the regulation on grants. Results are published on the notice board.

Baza ligjore

  • Statute of the Municipality of Prishtina 01-110-391
  • Regulation on Awarding Grants for Students in the Municipality of Prishtina 01-110-41917

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 year

Informatat e kërkuara

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 days

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID Card (Original)
  • Application (Original)
  • Proof of being a student (index) (Original)
  • Grades Certificate (original) (Original)
  • Confirmation that the student has been enrolled in the academic year (Original)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion