REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Zahtev za studentske grantove

Qëllimi: Pošten i transparentan odabir studenata koji ce biti deo opštinskih studentskih grantova.

Përshkrimi: Studenti se mogu prijaviti da ucestvuju u unapred zakazanim konkursima za dobijanje granta u skladu sa univerzitetskom listom po departmanima. Komisija koju postavlja gradonacelnik ce pregledati prijave i obaviti rangiranje na osnovu uslova uredbe o grantovima. Rezultati se objavljuju na oglasnoj tabli.

Baza ligjore

  • Statut opštine Priština 01-110-391
  • Uredba o dodeli grantova za studente u opštini Priština 01-110-41917

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 godina

Informatat e kërkuara

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

  • Licna karta (Originalna)
  • Prijava (Originalna)
  • Dokaz da se radi o studentu (indeks) (Originalna)
  • Uverenje o ocenama (originala) (Originalna)
  • Potvrda da je student u tekucoj školskoj godini upisan na studije (Originalna)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion