REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Application for registration of sports clubs

Qëllimi: This procedure enables the clubs to conduct sport competitions.

Përshkrimi: The applicant submits the request for registering the sports club at the Directorate of Culture, Youth and Sports. The application is then reviewed and if the same meets the required criteria the Directorate of Culture, Youth and Sports then decides on registering the sports club.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Permanent

Informatat e kërkuara

 • Name and surname of the applicant
 • Date of application (registration)
 • The name of the club and its short form

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Statue of the club (Copy)
 • Board rules of procedure (Original)
 • Supervisory board rules of procedure (Copy)
 • Signatures of three club founders and their card numbers (Original)
 • Minutes from the meeting of the founding assembly (Copy)
 • Decisions on the appointing the board, the chair and supervisory council (Copy)
 • List of participating members with signatures (Copy)
 • ID cards of the club founders (Copy)
 • Account cards in the name of the club (Copy)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion