REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Request for the inspection of objects

Qëllimi: This procedure aims to confirm whether during the construction of category I and II buildings the standards envisaged in the construction permit have been observed.

Përshkrimi: After completing the Construction of buildings (I and II category buildings), the applicant files the request for the inspection of objects. The request is reviewed by the Directory of Inspectorate and if the envisaged conditions are met then this directorate renders the decision to inspect the constructed buildings. Once the inspection is completed, the directorate of inspection issues the finding on the condition of the constructed building, whether the building has been constructed pursuant to the construction permit or not.

Baza ligjore

  • LAW NO. 04/L-110 ON CONSTRUCTION
  • Administrative Instruction No. 18/2013 on minimum standards and procedures for the supervision of inspection and issuance of the Certificate of Use.
  • Statute of the Municipality of Prishtina No. 01/110-391 dt. 25.02.2010

Vlefshmëria e procedurës administrative: Permanent

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname
  • Phone number and email address
  • ID number
  • Description of the conceptual design

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Application (Original)
  • ID Card (Copy)
  • Conceptual design (Copy)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion