REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Odricanje od imovinskog prava

Qëllimi: Svrha ovog postupka je da se omoguci, kada je to neophodno, transfer imovine iz privatne u javnu.

Përshkrimi: Ovaj postupak se primenjuje na gradane koji koriste deo svoje imovine kao put. Kroz ovaj postupak gradanin nudi da preda opštini deo svog zemljišta kao javnu imovinu. Nakon što je dokumentaciju pregledao visoki službenik za imovinska pitanja, isti poziva podnosioca prijave na razgovor, a zapisnik se cuva. Nakon razgovora i procene svih cinjenica, donosi se odluka o eksproprijaciji imovine i upisuje u Službi za katastar.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Trajno

Informatat e kërkuara

 • Ime i prezime
 • Datum i mesto rodenja
 • Broj licne karte
 • Adresa prebivališta
 • Broj telefona
 • Adresa elektronske pošte
 • Opis zahteva
 • Potpis

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 90

Dokumentacioni i kërkuar

 • Uverenje o pravima nepokretne imovine (Originalna, Overena kopija)
 • Kopija plana (Originalna, Overena kopija)
 • Overena izjava o odricanju od imovinskih prava (Originalna)
 • Licna karta (Overena kopija)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion