REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Kupovina stanova pod vlasnickim pravom

Qëllimi: Svrha ovog postupka je omogucavanje gradanima da kupe stanove koji su u vlasništvu opštine.

Përshkrimi: Ovaj postupak se primenjuje u slucajevima kada gradani koriste opštinske stanove. Ove stanove mogu kupiti gradani iz opštine. U ovom slucaju zainteresovani podnosilac prijave podnosi zahtev Direkciji za finansije i imovinu kako bi kupio/la stan koji je u vlasništvu opštine. Zahtev pregleda visoki službenik za imovinska pitanja u Direkciji za finansije i imovinu. Nakon što dokumenta pregleda visoki službenik za imovinska pitanja, podnosilac prijave se obaveštava i u isto vreme se izraduje nacrt kupoprodajnog ugovora o stanu sa pravom prodaje zemljišta izmedu Direkcije za finansije i imovinu i podnosioca prijave.

Baza ligjore

 • Uredba o opštinskim taksama i naknadama

Vlefshmëria e procedurës administrative: Trajno

Informatat e kërkuara

 • Ime i prezime
 • Datum i mesto rodenja
 • Licni broj na licnoj karti
 • Adresa prebivališta
 • Broj telefona
 • Adresa elektronske pošte
 • Opis zahteva
 • Potpis

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 90

Dokumentacioni i kërkuar

 • Sporazumi o stambenom pravu (Originalna, Kopija)
 • Dokaz o placenim porezima (Originalna)
 • Overeni sporazum (Kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata5 EURPlata sa gotovinom

Formulari nuk është në dispozicion