REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Pagesa e taksës rrugore për automjete motorike

Drejtoria e Financave dhe Pronës

Qëllimi: Qëllimi kryesorë i kësaj procedure administrative është që përmes pagesës së taksës rrugore tu mundësoj palëve regjistrimin e automjeteve

Përshkrimi: Pala në zyret e pronës fillimisht e merrë certifikaten e cila e vërteton që ka paguar tatimi në pronë ( i cili eshte kusht per te paguar taksen rrugore), pastaj në zyrën e Komunale të tatimit në Pronë e kryen pagesën prej 10 euro për taksën rrugore dhe njëherit i lëshohet vërtetimi i pagesës së taksës rrugore.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 vit

Informatat e kërkuara

  • nuk ka formular

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Fatura e tatimt në prone (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Tarifaa) Për automjetet dhe automjetet-taksi: deri 3500 ccm 10 € dhe mbi 3501 ccm 20 € b) Për kamionët që bëjnë transportin e mallrave: deri 3, 5 t, 10 € mbi 3.5 t, 20 € c) Për autobus 20 €Transfer bankar1000-6502-3000-0067

Formulari nuk është në dispozicion