REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Dozvola za postavljanje stolova ispred ugostiteljskih objekata tokom letnje i zimske sezone

Qëllimi: Svrha ove administrativne procedure je da se izvrši kontrola postavljanja stolova ispred ugostiteljskih objekata i zaštiti javni prostor.

Përshkrimi: Nakon pripremanja sve neophodne dokumentacije i popunjavanja prijavnog obrasca iz Servisnog centra za gradane, podnosilac prijave se prijavljuje za dozvolu za postavljanje stolova ispred ugostiteljskih objekata tokom letnje sezone i postavljanje staklene ograde tokom zime. Prijavu zatim pregleda Sektor za javne usluge unutar Direkcije za javne usluge, zaštitu i spašavanje. Tokom revidiranja prijave službenici iz Direkcije za javne usluge, zaštitu i spašavanje takode sprovode inspekciju lokacije za koju je podnesen ovaj zahtev za dozvolu. Ukoliko prijava ispuni sve navedene uslove, Direkcija za javne usluge, zaštitu i spašavanje donosi odluku o odobravanju dozvole da se stolovi postave ispred ugostiteljskih objekata tokom letnje sezone i staklena ograda tokom zimske sezone.

Baza ligjore

 • Pravila za postavljanje, izgradnju i uklanjanje privremenih objekata na javnom zemljištu 01. Br. 110-157481 na dan 01.07.2014.
 • Uredba o opštinskim taksama, naknadama i kaznama

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 meseci

Informatat e kërkuara

 • Ime i prezime
 • Broj licne karte
 • Datum rodenja
 • Adresa podnosioca prijave
 • Broj mobilnog telefona, adresa elektronske pošte
 • Vrsta reklame
 • Potpis

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Izvod iz privrednog registra (Overena kopija)
 • Nacrt mesta rada (Originalna)
 • Projekat i dimenzije gradilišta (Originalna)
 • Licna karta (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Naknada Zona I 8 EUR/m2, Zona II 6 EUR/m2, Zona III 4 EUR/m2, Zona IV 3 EUR/m2 Bankarski transfer1000650230000060

Formulari nuk është në dispozicion