REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Permit for mobile fast food vending vehicles

Qëllimi: This permit allows legal persons to set up mobile fast food vending vehicles

Përshkrimi: The applicant applies for the permit for mobile fast food vending vehicles at the office for services to citizens. The application is then processed and reviewed by the Public Services Sector within the Directorate of Public Services, Protection and Rescue. If the application meets the specified criteria then the Directorate of Public Services, Protection and Rescue renders the decision to grant the permit for mobile fast food vending vehicles

Baza ligjore

 • Regulation on Municipal Tariffs, Fees and Fines
 • Rules for placement, construction and removal of temporary facilities on public land No. 110-157481 on 01.07.2014

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 months

Informatat e kërkuara

 • Name and Surname
 • ID number
 • Date of Birth
 • Applicant's address
 • Mobile number, email
 • Signature

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Business Certificate (Copy)
 • Site sketch (Original)
 • Project and site measurements (Original)
 • ID Card (Copy)
 • Relevant qualification certificates for business activity (Copy)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Fee50 EUR per monthBanking transfer1000650230000060

Formulari nuk është në dispozicion