REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Leje për lojërat sezonale në parqe

Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim

Qëllimi: Kjo leje ka për qellim lejimin e vendosjen e lodrave në hapësirat publike

Përshkrimi: Pala parashtron kërkesën për tu paisur me leje për lojërat sezonale në zyren e shërbimit me qytetar. Kërkesa pastaj me të gjithë dokumentacionin e nevojshem procesohet dhe shqyrtohet në Drejtorinë e Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit. Në qoft se kërkesa përmbush kriteret e nevojshme atëherë Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit nxjerr vendimin për dhënien e lejes përkatëse.

Baza ligjore

 • Rregullore për tarifat, ngarkesat dhe gjobat komunale
 • Rregullore për vendosjen, ndërtimin dhe largimin e objekteve të përkohshme në pronën publike 01. nr. 110-157481. më 01.07.2014

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 Vit

Informatat e kërkuara

 • Emri dhe Mbiemri
 • Numri i letërnjoftimit
 • Data e lindjes
 • Adresa aplikuesit
 • Numri i telefonit, e-maili
 • Nënshkrimi i aplikuesit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Certifikata e biznesit (Kopje)
 • Skica e lokacionit (Origjinal)
 • Letërnjoftimi (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Tarifa3 euro metri katror taksa vjetoreTransfer bankar1000650230000060

Formulari nuk është në dispozicion