REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Permit for seasonal games in parks

Qëllimi: This permit aims to allow the setting up of games in public spaces

Përshkrimi: The applicant applies for the permit for seasonal games at the office for services to citizens. The request along with all the necessary documents is then processed and reviewed by the Directorate of Public Services, Protection and Rescue. If the application meets the required criteria then the permit is granted then the Directorate of Public Services, Protection and Rescue renders the decision to grant the respective permit.

Baza ligjore

 • Regulation on Municipal Tariffs, Fees and Fines
 • Rules for placement, construction and removal of temporary facilities on public land No. 110-157481 on 01.07.2014

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 year

Informatat e kërkuara

 • Name and Surname
 • ID number
 • Date of Birth
 • Applicant's address
 • Mobile number, email
 • Applicant's signature

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Business Certificate (Copy)
 • Site sketch (Original)
 • ID Card (Copy)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Fee3 EUR per square meter annual feeBanking transfer1000650230000060

Formulari nuk është në dispozicion