REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Permit for stairs in front of existing and monitoring premises

Qëllimi: This permit aims to allow the setting up of stairs in public spaces

Përshkrimi: The applicant applies for the permit for stairs in front of existing premises at the office for services to citizens. The application is reviewed by the Public Services Sector within the Directorate of Public Services, Protection and Rescue. If the request meets the required conditions the Directorate of Public Services, Protection and Rescue shall grant the permit.

Baza ligjore

 • Regulation on Municipal Tariffs, Fees and Fines
 • Rules for placement, construction and removal of temporary facilities on public land No. 110-157481 on 01.07.2014

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 year

Informatat e kërkuara

 • Name and Surname
 • ID number
 • Date of Birth
 • Applicant's address
 • Mobile number, email
 • Applicant's signature

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Business Certificate (Copy)
 • Site sketch (Original)
 • Permit from the Department of Urbanism (Original)
 • ID Card (Copy)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Fee100 EUR per square meter per yearBanking transfer1000650230000060

Formulari nuk është në dispozicion