REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Permit for static generators

Qëllimi: This permit aims to allow the setting up static generators in public spaces

Përshkrimi: The applicant applies for the permit for static generators at the office for services to citizens. The application is then reviewed by the Directorate of Public Services, Protection and Rescue respectively the Public Services Sector. If the request meets the required conditions the Directorate of Public Services, Protection and Rescue shall grant the permit

Baza ligjore

 • Regulation on Municipal Tariffs, Fees and Fines
 • Rules for placement, construction and removal of temporary facilities on public land No. 110-157481 on 01.07.2014

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 year

Informatat e kërkuara

 • Name and Surname
 • ID number
 • Date of Birth
 • Applicant's address
 • Mobile number, email
 • Applicant's signature

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Business Certificate (Copy)
 • Site sketch (Original)
 • Attestation on protection from risks (Original)
 • ID Card (Copy)
 • Specifications of the power generator (Original)
 • Attestation of noise protection (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
FeeZone I 10 EUR, Zone II 8 EUR, Zone III 6 EUR per square meterBanking transfer1000650230000060

Formulari nuk është në dispozicion