REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Dozvola za postavljanje klima uredaja i dimnjaka u poslovnim prostorima

Qëllimi: Ova dozvola ima za cilj da omoguci postavljanje klima uredaja i dimnjaka u poslovnim prostorima, na javnom prostoru

Përshkrimi: Podnosilac prijave se prijavljuje za dozvolu za postavljanje klima uredaja i dimnjaka u poslovnim prostorima u Servisnom centru za gradane. Prijavu zatim pregleda Direkcija za javne usluge, zaštitu i spašavanje. Ukoliko zahtev ispunjava neophodne uslove Direkcija za javne usluge, zaštitu i spašavanje ce odobriti izdavanje dozvole.

Baza ligjore

  • Pravila za postavljanje, izgradnju i uklanjanje privremenih objekata na javnom zemljištu 01. Br. 110-157481 na dan 01.07.2014.

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 godina

Informatat e kërkuara

  • Ime i prezime
  • Broj licne karte
  • Datum rodenja
  • Adresa podnosioca prijave
  • Broj mobilnog telefona, adresa elektronske pošte
  • Potpis

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Izvod iz privrednog registra (Overena kopija)
  • Nacrt mesta rada (Originalna)
  • Licna karta (Overena kopija)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion