REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Dozvola za redovan i vanredan prevoz putnika

Qëllimi: Ova dozvola ima za cilj da odobri i kontroliše redovan i vanredan prevoz

Përshkrimi: Podnosilac prijave se prijavljuje za dozvolu za redovan i vanredan prevoz putnika u Servisnom centru za gradane. Prijavu pregleda Sektor za javne usluge unutar Direkcije za javne usluge, zaštitu i spašavanje. Ukoliko prijava ispuni navedene uslove, Direkcija za javne usluge, zaštitu i spašavanje ce doneti odluku da odobri dozvolu za redovan i vanredan prevoz putnika.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 godina

Informatat e kërkuara

 • Ime i prezime
 • Broj licne karte
 • Datum rodenja
 • Adresa podnosioca prijave
 • Broj mobilnog telefona, adresa elektronske pošte
 • Potpis

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Ugovor koji se zakljucuje sa poslovnom organizacijom ili drugim ustanovama (Overena kopija)
 • Odredište (lokacija polaska i zadržavanja) (Overena kopija)
 • Lista putnika (Originalna)
 • Cena prevoza od odredene lokacije na nacin na koji je to navedeno u ugovoru (Overena kopija)
 • Vreme polaska, vreme zadržavanja i lokacija i vreme dolaska na odredište (Overena kopija)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion