REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Release of vehicles seized on the order of police and inspectorate

Qëllimi: This permit aims to release the vehicles impounded by the police or inspectorate

Përshkrimi: Once the vehicle is seized by the police-inspectorate, a private or legal person shall first pay the fine imposed by the police-inspectorate then seek at the police the minutes that he has fulfilled his obligation, then the private or legal person shall present the minutes to the Directorate of public services, at this directorate the private or legal person shall acquire payment slip, and then once the vehicle towing service (tow truck) is paid the vehicle is released.

Baza ligjore

  • LAW NO. 02/L-70 ON ROAD TRAFFIC SAFETY
  • Administrative Instruction 02/2009 Kosovo Police method of removal of vehicles
  • Regulations for towing transport services in the territory of the Municipality of Prishtina

Vlefshmëria e procedurës administrative: Permanent

Informatat e kërkuara

  • There is no specific form

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Payment of the fine (Original)
  • Payment of towing services (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
FeeCars 30, Trucks 100 the first day (5 EUR for every additional day) 1000650230000060

Formulari nuk është në dispozicion