REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Saglasnost o postupcima i planovima za zaštitu od požara

Qëllimi: Ova saglasnost za cilj ima zaštitu objekata od požara.

Përshkrimi: Postupci i planovi za zaštitu od požara se pripremaju za sve izgradene objekte i bice spremni tokom primopredaje izgradenih objekata. Podnosilac prijave se prijavljuje za saglasnost postupcima i planovima za zaštitu od požara u Servisnom centru za gradane. Prijavu pregleda sektor za vanredne situacije unutar Direkcije za javne usluge, zaštitu i spašavanje. Zatim ce nadležni oficir ove Direkcije na osnovu inspekcije pripremiti postupke i planove za zaštitu od požara. Kada se ovi postupci i planovi privedu kraju, Direkcija za javne usluge, zaštitu i spašavanje ce doneti odluku o odobravanju ove saglasnosti.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Trajno

Informatat e kërkuara

 • Adresa zgrade
 • Br. parcele
 • Broj posedovnog lista
 • Ime i prezime investitora
 • Adresa i broj telefona investitora

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Izvod iz privrednog registra (Overena kopija)
 • Elaborat o zaštiti protiv požara i graficki prikaz (Originalna)
 • Dokaz o posedovanju (Originalna)
 • Gradevinska dozvola (Overena kopija)
 • Ugovori lica koja su kvalifikovana za izradu izveštaja (Overena kopija)
 • Projekat (Overena kopija)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion