REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Permit for cutting timber in privately owned forests

Qëllimi: The aim of this permit is to protect and professionally manage forests and forest plots, through the permanent supervision of the timber marking, follow up and forest order after the conclusion of the work in the field.

Përshkrimi: In order to cut timber in privately owned forests the applicant shall submit his application and documents at the reception office. The Directorate for Economy and Local Development shall submit the completed application to the Forestry Agency and the later shall validate once more the documents and after reviewing the application decides to mark the timber pursuant to the application. After the marking the same file is returned to the Forestry Service at the Directorate of Economy and Local Development together with the marking slip which contains the timber quantity that is permitted to the owner (the applicant). Based on this marking slip the applicant pays for the service pursuant to the law at the amount of 2 euro for m/3 and after providing the payment slip the application is complete and the Directorate for Economy and Local Development grants the permit for cutting timber.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 year

Informatat e kërkuara

  • Applicant
  • Date and place
  • Phone number and email address

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Possession list (Copy)
  • Parcel plan (Copy)
  • Parcel coordinates (Copy)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Tax2 EUR per m3 for firewood 3 EUR per m3 for industrial wood Extension of the permit 0.30 EUR per m3 Banking transfer1000650230000060

Formulari nuk është në dispozicion