REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Opštinska ekološka dozvola

Qëllimi: Zaštita životne sredine u skladu sa predvidenim standardima tokom izgradnje raznih objekata.

Përshkrimi: Podnosilac prijave se prijavljuje za opštinsku ekološku dozvolu u Servisnom centru za gradane. Zahtev nakon toga pregleda Direkcija za urbanizam, gradevinske radove i zaštitu životne sredine, odnosno gradevinski sektor. Ukoliko prijava ispuni navedene uslove, Direkcija za urbanizam ce odobriti gradevinske radove i zaštitu životne sredine i izdavanje upotrebne dozvole.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 godina

Informatat e kërkuara

 • Licni podaci podnosioca prijave
 • Zahtev za izdavanje opštinske gradevinske dozvole
 • Lokacija objekta
 • Napomene ovlašcenog zastupnika
 • Nazivi svih dokumenata koji su dostavljeni uz prijavu

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Overena kopija)
 • Kopija plana sa koordinatama (Overena kopija)
 • Dokaz o posedovanju (Overena kopija)
 • Uverenje o registraciji preduzeca (Overena kopija)
 • Ugovor o korišcenju parcele, ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik iste. (Overena kopija)
 • Izveštaj o opštinskoj ekološkoj dozvoli (Originalna)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion