REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Leje për transport publik urban - autobusa

Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim Lokal

Qëllimi: Qëllimi i kësaj leje është transporti i sigurtë për qytetarët me autobus.

Përshkrimi: Biznesi i cili planifikon të ushtrojë veprimtarinë e transportit publik për udhëtarë me autobus aplikon në Drejtorinë për Ekonomi dhe Zhvillim Lokal. Drejtoria e shqyrton aplikacionin në afat prej 15 ditëve dhe vendosë me vendim për lëshimin ose jo të kësaj leje.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 vit

Informatat e kërkuara

  • Informacionet personale të parashkruesit të kërkesës
  • Numri kontaktues
  • Dokumentet e nevojshme

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Certifikata për regjistrimin e biznesit (Kopje)
  • Pronësia për automjetin (Kopje)
  • Patent Shoferin (Kopje)
  • Pëlqimin nga drejtoria (Kopje)
  • Dëshmi për mosndales të kryerjes si punë taxi (Kopje)
  • Dëshmi që është banor i Prishtinës (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Tarifa20 EuroTransfer bankar1000650230000060

Formulari nuk është në dispozicion