REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Subvencije u poljoprivredi

Qëllimi: Cilj subvencija je podrška poljoprivredi u raznim poljima, npr. povrtarstvu, arborikultura, uzgajanju pšenice, stoke, ovaca, koza, pilica itd.

Përshkrimi: Podnosilac prijave podnosi prijavu zajedno sa pratecom dokumentacijom u prijemnici. Direkcija za ekonomiju i lokalni razvoj pregleda prijavu i ocenjuje situaciju na terenu i u periodu od dve nedelje do tri meseca odlucuje da li ce odobriti subvencije ili ne.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Privremeno

Informatat e kërkuara

  • Ime i prezime podnosioca prijave
  • Adresa
  • Broj telefona

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Prijavni obrazac (Overena kopija)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion