REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Subsidies in agriculture

Qëllimi: The aim of subsidies is to support agriculture in various fields, i.e. vegetables, arboriculture, wheat, cattle, sheep, goats, chicken, etc.

Përshkrimi: The applicant submits the application with the respective documents at the Reception Office. Directorate for Economy and Local Development reviews the application and validates the situation in the field and then, within a period of 2 weeks to three months, decides to grant the subsidies or not.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Temporary

Informatat e kërkuara

  • Name and surname of the applicant
  • Address
  • Telephone number

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Application form (Copy)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion