REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Request to extend business working hours

Qëllimi: Permitting work beyond the working hours of a business.

Përshkrimi: The business submits the application at the reception office, which is then transferred to the Economy Sector within the Directorate of Economic Development, and the sector decides pertaining to the extension of the working hours of a particular business. The decision is rendered within 15 working days and the payment is completed through the bank account.

Baza ligjore

  • Regulation for the opening and closing hours of businesses organizations in the Municipality of Prishtina
  • Regulation on Municipal Tariffs, Fees and Fines

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 month

Informatat e kërkuara

  • Personal information of the applicant
  • Information on the business entity
  • Attached documents

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Business Registration Certificate (Copy)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Fee10 EUR per hour (hours may be extended to a total of three hours)Banking transfer1000630230000060

Formulari nuk është në dispozicion