REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Kërkesë për vlerësimin e dëmeve në bujqësi

Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim Lokal

Qëllimi: Kjo procedurë ka për qellim kompenzimin e dëmëve në prodhimtarine bujqësore, të shkaktuara nga kushtet atmosferike.

Përshkrimi: Pala parashtronë kërkesën për vlerësimin e dëmeve në bujqësi në zyrën e pranimit. Kërkesa pastaj shqyrtohet në Drejtorin për Ekonomi dhe Zhvillim Rural në afat prej 2 javë deri 3 muaj dhe e lëshon vendimin.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: e përhershme

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe mbiemri i personit
  • Adresa e vendbanimit
  • Numri i telefonit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 - 30 ditë

Dokumentacioni i kërkuar

  • Formulari (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion