REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Certificate on livestock activities

Qëllimi: The document is issued for the purpose of obtaining a visa.

Përshkrimi: Private and legal persons submit their applications for the agricultural certificate at the Reception Office; the application is reviewed by the Directorate of Economy and Rural Development that renders its decision within the day.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Permanent

Informatat e kërkuara

  • There is no form

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID Card (Copy)
  • Proof of registration of the livestock farm (Verified copy)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion