REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Application for the certificate that the family does not own a business

Qëllimi: The certificate is issued as evidence for cases of social assistance, student scholarships etc.

Përshkrimi: The applicants apply at the reception office for the certificate that the family does not own a business; the application is reviewed by the Directorate for Economy and Rural Development that renders the decision within the day.

Baza ligjore

  • Regulation on Awarding Grants for Students in the Municipality of Prishtina

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 months

Informatat e kërkuara

  • Name and surname of the applicant
  • Home address
  • Telephone number

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID Card (Copy)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion