REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Uverenje za oslobadanje od semestralnih troškova za kategoriju lica koja su deo posebne kategorije kao rezultat rata

Qëllimi: Potvrda cinjenicnog stanja od strane nadležnog organa i izdavanje uverenja za kategorije koje odreduje zakon

Përshkrimi: Studenti upisani na državnim univerzitetima kojima je clan porodice ubijen tokom rata na Kosovu se mogu prijaviti za uverenje o neplacanju troškova studiranja u Servisnom centru za gradane. Kada se potvrdi cinjenicno stanje, studentu se izdaje ili odbija zahtev za izdavanje uverenja o neplacanju troškova studiranja.

Baza ligjore

  • Odluka gradonacelnika od 20.04.2010.

Vlefshmëria e procedurës administrative: Ovaj dokument se izdaje samo u ovu svrhu

Informatat e kërkuara

  • Ime i prezime
  • Vrsta i broj identifikacionog dokumenta
  • Datum rodenja
  • Adresa prebivališta
  • Napomena o okolnosti ubistva

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Odluka Odeljenja za porodice mucenika, ratnih invalida i civilnih žrtava (Overena kopija)
  • Licna karta (Overena kopija)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion