REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E PRISHTINËS

AL  SR  EN

Certificate for medical treatment abroad the country

Qëllimi: It aims to implement the medical treatment outside health institutions with financing from the Kosovo budget

Përshkrimi: The application for medical treatment abroad is submitted at the Reception Office; then it is reviewed by the Directorate of Health and Social Welfare as the data are validated and the certificate is issued to the applicant (citizen) within a day. This certificate is issued to the citizens pursuant to the program for treatment abroad in cases of serious illnesses.

Baza ligjore

 • Administrative Instruction No. 10/2013 for the Medical Treatment Outside of Public Health Institutions

Vlefshmëria e procedurës administrative: This document is issued for this purpose alone

Informatat e kërkuara

 • Name, parent's name, surname
 • Telephone number, contact details
 • Date and place of birth
 • Sëmundja nga e cila vuan
 • Name of the health institution where the person was treated
 • Are you eligible for any social scheme
 • Attached documents

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Referral letter for treatment abroad (Copy)
 • ID Card (Copy)
 • Birth Certificate (of children) (Copy)
 • Certificate of social assistance (Verified copy)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion